Dịch vụ về kềm cắt da, kéo cắt tóc, tông đơ chuyên nghiệp TPHCM. Dạy nghề, hường nghiệp đào tạo nghề liên quan.

Dịch vụ về kềm cắt da, kéo cắt tóc, tông đơ chuyên nghiệp TPHCM. Dạy nghề, hường nghiệp đào tạo nghề liên quan ngành kềm kéo tông đơ. LH: 0962.69.44.87